Votar per correu

 

COM VOTAR PER CORREU ORDINARI

La persona que desige votar per correu deura presentar-se en qualsevol Oficina de Correus i solicitar l’impres pe a votar.

¿Quins son els passos per a solicitar el vot per correu?

Les persones que vullguen votar per correu, teniu que solicitar-lo en qualsevol Oficina de Correus. El solicitant deu presentar-se personalment en la oficina de correus i fer la solicitut al funcionari, aportant el DNI, passaport o carnet de conduïr (sempre originals).

Deuran de plenar un impres en el que soliciten un certificat d´inscripcio en el cens.

¿Com s´envia el vot per correu?

La Delegacio Provincial de la Oficina del Cens Electoral, remetra al solicitant del vot per correu tota la documentacio per a exercir este dret, per correu certificat al domicili que este haja indicat (en Espanya). Deuras rebre personalment esta documentacio. La documentacio consta de:

Paperetes per al Congres i el Senat.

– Sobres Electorals.

– Certificats d´Inscripcio al Cens Electoral.

– Sobre en el que figure la direccio de la mesa electoral en la que li correspon votar.

– Full explicatiu de com enviar la documentacio que adjunta

En cas de no trobar-se al seu domicili, se li deixara un avis al seu buço per a que puguen acudir personalment ad el seu DNI a la oficina de correus que corresponga. Quan tingues en el teu poder la documentacio electoral, se introduix la papereta de vot al sobre corresponent:

– La papereta blanca al sobre blanc.

– La papereta color sepia al sobre color sepia. En este cas, ademes deuras marcar ad una creu en el recuadre que apareix a l´esquerra del candidat/a o candidats/es.

Estos sobres tancast s´introduixen a la vegada, junt ab el certificat d´inscripcio en el cens, dins del sobre dirigit a la mesa electoral corresponent enviant-lo per correu certificat, gratuitament, des de qualsevol Oficina de Correus.

¿Fins a quand es pot enviar el vot per correu?

El vot per correu es pot enviar des de el rebut de la documentacio electoral, fins al 16 de decembre de 2015.

¿Quin preu te de cost?

Totes les tramitacions relacionades ad el vot per correu son debades.

¿Puc votar per correu des de España si estic al cens consular (CERA O ERTA)?

Si residixes permanentment o temporalment al extranjer i estas inscrit en el Cens Consular (CERA o ERTA) i et troves en España al mes de decembre, podras votar per correu si no has procesat el vot en el extranjer. Sols tens que seguir el procedimient.

Atra opcio per a els residents temporals es votar en Urna si es trova en el seu municipi de residencia en Espanya el 20 de decembre i no ha iniciat els tramits per a solicitar el vot des de fora d´Espanya.

¿A partir de quand es solicita?

Des de el 3 de maig i fins el 16 de juny de 2016. (Senyes de les Eleccions 2016)

Los comentarios están cerrados.