Politica Llingüistica: Un atra denuncia mes

Hui, el Secretari General del nostre partit, Vicent M. Bellvís, ha presentat per registre unic en la Ciutat de la Justicia de Valencia, un escrit dirigit a Fiscalia de Valencia, demanant s’incoen diligencies per l’utilisacio de mijos publics (estan arreplegant diners per part de l’associacio catalanista d’Escola Valenciana) si, es constitutiu de delit.

A ulls d’AVANT i Los Verdes, no es normal que s’envien als pares d’alumnes, circulars en paperetes de loteria d’Escola Valenciana grapades, demanant que porten els diners a la tutora de l’alumne quan esta es una funcionaria publica. Pensem, que esta classe de mig de finançacio d’una associacio privada, que utilisa mijos publics per tal d’arreplegar diners, no es llegal. Igualment, s’han incorporat captures de whatsapps i mails de centres escolars publics, a on es demana l’assistencia i ajudes economiques a les activitats d’Escola Valenciana, utilisant estos mijos, per a fer difusio i captacio de diners per a una associacio privada.

Los comentarios están cerrados.