Per l’Igualtat

Quan parlem de l’Igualtat, es dificil entendre el seu significat. En el sigle que vivim, hem de conscienciar-nos que esta paraula davant del seu significat supon el mutu respecte cap a cada persona, be siga heterosexual, homosexual, per qüestio de  raça, o color. Les persones hem de ser tolerants davant dels nostres semblants.

Un dels principals grups de persones afectades per esta intolerancia, es el colectiu LGTB. No per una tendencia sexual se pot discriminar a una persona, puix tambe com qualsevol atra es tan normal com tu, te sentiments, i fan una vida normal tant en el seu treball, en l’entorn dels seus familiars i dels seus amics. Nos hem posat a pensar… ¿quantes persones poden ser LGTB dins del nostre grup d’amics, familiars o coneguts?

Avant, com a partit politic de les persones, rebuja la violencia de genero siga de qualsevol classe. L’igualtat i la tolerancia, es la base principal del bon enteniment i es per aixo que les persones, com a tal, devem de respectar-nos mutuament. Recorda… Igualtat, igual a respecte.

Los comentarios están cerrados.