Per la Salut Activa

La salut, es una de les qüestions pendents que te l’administracio valenciana en tots els habitants de la Comunitat Valenciana. Esta salut se pot millorar donant solucions als problemes prioritaris dels nostres hospitals o centres de salut. Per ad aixo, hi ha que estudiar cas per cas estes prioritats com poden ser les necessitats, millores en els centres, contractes de nou personal, o suministres de material.

La Conselleria de Sanitat, deu de ser una de les prioritaries dins dels Presuposts Generals de la Generalitat Valenciana en la Comunitat Valenciana. Avant-Adelante, pensa que se deu d’invertir el diners en una salut publica competent i de primera calitat. Per ad aixo es necessari crear un model de sanitat diferent, atractiu i competent; que aporte als ciutadans els servicis, necessitats prioritaries i satisfaccions necessaries a cadascun dels ciutadans dins de les nostres families.

Avant-Adelante, creu que tot aço es necessari dur-lo a cap sense contemplacions. Les inversions realisades en sanitat deuen de ser transparents. Invertir en sanitat es millorar la calitat dels ciutadans. Una atencio sanitaria personalisada sempre sera millor acollida que una atencio descuidada, donant com a resultat final una satisfaccio en el propi ciutada.

L’atencio en els centres medics de salut familiar deuen de ser mes familiars i mes proxims. Els centres de salut, estan creats per a oferir una atencio rapida i valoracio dels malalts. Per ad aixo, qualsevol centre de salut deu de tindre els materials necessaris per a una valoracio personal i intervencio rapida en cas d’una emergencia.

Els hospitals deuen de millorar les seues instalacions, si estes s’han quedat velles i obsoletes. Es cert, que en els nostres hospitals la sanitat ha millorat molt, encara que queden pendents moltes coses. Avant-Adelante, aposta pel personal de calitat, entre ells meges competents, auxiliars, etc… preparats i capacitats per a l’atencio dels nostres pacients.

La creacio o milloria de centres de salut, convertits en centres d’especialitats tambe es part de la millora de la ret d’hospitals i centres de salut de la Comunitat Valenciana. Alçar un nou edifici comporta un estudi, es per aixo que l’inversio a realisar deu de cobrir les necessitats dels ciutadans. N’hi ha unes atres maneres d’actuar a l’hora de crear un proyecte nou o de milloria, pero si es una necessitat prioritaria s’ha d’invertir i treballar en ella.

En Avant-Adelante, desigem portar a cap estos objectius a curt o llarc determini, demostrant que se pot fer una sanitat diferent i millorar lo present. Desigem de tot cor, demostrar que lo que diem ho volem complir. Si es aixina, el temps nos donarà la rao. 

Los comentarios están cerrados.