Per la Nova Economia

L’economia…. Paraula molt important i delicada al mateix temps, dins de la societat, i que pot afectar a moltes persones deixant-les sense recursos.

L’economia, es la ciencia que estudia els recursos, la manera de fer creixer la riquea, la produccio, distribucio i els consum d’aquells bens i servicis dins de cada Comunitat. En Avant-Adelante, treballem i treballarém per a que l’economia torne a fluir, torne a ser el cami prioritari de la recuperacio i estabilitat dins del nostre territori.

En Avant-Adelante, estem preparats per a tornar a ser eixa potencia i eixa força, que fa aproximadament uns anys arrere ha anat decaent. Les nostres exportacions, com per eixemple el nostre camp, hem pogut observar com ha anat perdent poder adquisitiu per no defendre als nostres agricultors, productors i/o ganaders.

Sectors importants com la ceramica, la metalurgia, l’alimentacio, etc., son el motor de la recuperacio economica de la Comunitat, per lo que en Avant, estem disposts a recolzar a les nostres empreses. Estes empreses al mateix temps, seran les que generaran nous llocs de treball, de manera que entre tots, tornarém a unir els esclavons que estan trencats; engreixarém la maquinaria i la posarém en funcionament.

Avant-Adelante, està recolzant des del primer moment a la mijana i chicoteta empresa, puix es un atre dels sectors a tindre molt en conte al igual que el sector autonom. Els nostres comerços; son un dels principals esclavons en la nostra cadena. No podem deixar que se tanquen, puix aço seria molt perjudicial en la societat, veent-se repercutida en mils de llocs de treball, i sobre tot en mils de families.

En Avant-Adelante, pensem que s’han d’escoltar totes les idees dels nous comerciants i empresaris. S’ha de fer lo possible per a ajudar-los a complir el seu somi, en l’objectiu de fer que l’economia del de la Comunitat com la de les families, siga un benefici per a tots. Nos agradaria per la nostra part ser els primers en facilitar-los totes les ajudes, mesures, i passos que siguen necessaris per a complir el seu objectiu final. En Avant volem que els teus somis es convertixquen en realitats.

Avant-Adelante, treballa per a regular l’economia; la nostra economia. Diem aço perque no se pot invertir en proyectes que no servixquen en un futur per a res. Es important el no gastar el diners public en construccions innecessaries. El diners public presupostat deu de servir per a millorar lo que tenim i nomes els proyectes en presuposts clars, i a concurs public seran els eixecutats. Tot lo ya construit, l’objectiu, sera el de no deixar que es deteriore mes, i actuar immediatament sense deixar que entre en estat ruïnos.

Avant, per una economia real, per una economia en coneiximent, i per una economia en un maxim de control sobre la despesa.

Los comentarios están cerrados.