Per la Cultura Real

Sigle XV. Sigle d’Or valencià.

¿Quantes vegaes s’ha parlat del nostre sigle d’Or?… L’historia esta escrita, encara que alguns volen canviar-la, per a afavorir a atres “cultures” alienes a la nostra.

Castello, Valencia i Alacant, durant el seu pas per l’ampla historia, ha sabut mantindre en fermeça les seues arrels, cultura, gastronomia i tradicions. Prova d’esta, es la clara identitat i similitut entre tot el nostre territori.  

La cultura valenciana, diferenciada de atres del territori ncional, hui es clar reflex dels seus grans moments. Dins d’un periode clau d’ esta historia, el sigle d’Or valencià, ha demostrat, com, durant eixos 100 anys gloriosos s’havia treballat per a ser la capital del Mediterraneu. El temps, va mantindre viva les formes de conviure, treballar, parlar, negociar, etc. A lo llarc d’este temps, la cultura valenciana va ser trasmesa de pares a fills i les costums dels Castellonencs, Valencians i Alacantins que varem heredar, son una clara mostra de que, eixa barrecha de cultures anteriors, fomenta una nova forma de viure, parlar o negociar.

No anem a entrar en polemiques, ya que n’hi ha prou. Sols anem a treballar per recopilar tota l’informacio que pugam per a que no quede en l’oblit, i per a que quan pasen atres 100 anys din del sigle XXII, els nostres fills i nets pugen saber realment que en cap moment mos portaren al nostre territori ni una cultura, ni una llengua, ni res per l’estil. Tot el contrari… nosatros l’exportarem. 

AVANT, lluitarà, per defendre en uncles i dents, la veritat del nostre poble. Poc a poc, anirem fent que  de nou, despertem a la gent del seu somi. AVANT, no deixarà de treballar per que la nostra cultura, seguixca viva com mos la varen deixar els nostres avantpassats Romans, Vosigots, Arabs i Catolics. Una cultura rica que val la pena conservar-la. Eixa es la diferencia entre el NORT i el SUT.

Los comentarios están cerrados.