Pel Mig Ambient

En Avant-Adelante, amem la naturalea, la respectem i la considerem part de la nostra vida. La naturalea es de tots, i es un patrimoni de l’humanitat que se nos ha regalat a tots. Sense este patrimoni, el ser huma, no pot viure per molt que no ho cregam o nos encabotem.

No som conscients, que la naturalea es part de nosatres, sense la naturalea el canvi climatic es real, puix els arbres son atraents d’aigua, i sense aigua, el ser huma està extinguit. El ser huma, no ho considera un problema, pensa que hi ha uns atres recursos per a obtindre el valorat “or” transparent, pero si no plou els aqüifers es sequen i estos comporten la vinguda de les sequies i la mort dels nostres propis camps, necessaris per a l’alimentacio diaria dels nostres fills. Com podem observar es una cadena.

Veent l’actual politica de l’aigua per part de l’Estat, hem de reaccionar davant la barbarie que nos perseguix any rere any en els nostres boscs. La naturalea es sabia, si, pero li costa entre 40 i 50 anys tornar a l’estat en el que es trobava abans de ser cremat.

En Avant-Adelante, pensem que se pot canviar este tipo d’actituts. L’ensenyança i el respecte, partixen des d’una bona aula. Tambe pensem, que un bon voluntariat forestal com el que se feu fa uns deu anys aproximadament, fon una bona iniciativa, puix foren anys casi sense incendis i els pocs que hague per part de les actuacions dels mijos d’extincio, foren molt rapits i eficaços. Igualment, i com a part del respecte cap a lo natural i animal, volem que se castigue i aplique la llei a tota aquella persona que no respecte els drets dels animals, siga des d’un simple pardal, a un elefant. 

No anem a tolerar mes destruccio, i menys que siga per caprig o satisfaccio de quatre energumens que vullguen aprofitar els nostres monts per a uns atres fins. Estos actes vandalics naturals, principalment pagats per interessos, deuen de finalisar, per aixo en Avant, volem portar a cap una politica enfocada en el mig ambient en mides i lleis conseqüents, aplicades a qualsevol que este davant o darrere de qualsevol incendi.

El mig ambient se deu d’estabilisar. Per a aixo s’han d’aplicar les lleis actuals; o instaurar unes atres noves, si caben, mes dures, encarregades de castigar a tots aquells que gogen destruint o aprofitant-se de la nostra naturalea.

Los comentarios están cerrados.