Pel Benestar

El benestar Social, es lo que tots els ciutadans desigem dia darrere dia. Es un gran conjunt de factors imprescindibles, els quals participen en la denominada calitat de vida de les persones dins de la societat.

Nostra societat, fa que la seua existencia crega tots els elements necessaris i donen lloc a la satisfaccio de la persona en els temps que vivim pero sempre i quan, esta no se mos arrebate i les necessitats puguen aplegar a ser una realitat.

Entre els factors principals d’un bon be estar ciutada, podem trobar l’economia, factor primordial i essencial. Una sanitat en condicions i de calitat, clar que si es possible portar-la a avant pero per a aixo hi ha que treballar-la en fondaria en el fi de satisfer a tots aquells que la necessiten, i transmetre l’experiencia vixcuda de nostres malalts en tots els demes.

Centres socials, que ajuden a nostres majors a passar els millors moments de la seua vida, o fins i tot sistemes de funcionariat public, que ajuden a les persones a realisar les seues gestions o tramitacions en exit, sense esperes i en la satisfaccio d’haver conseguit els objectius alcançats, aixina com condicions realment accessibles per a qualsevol persona.

Des d’Avant-Adelante, pensem que a lo llarc dels anys, molts d’estos elements seran mes que prioritaris. S’han anat reduint, aplegant a un estat realment “pessim”. No volem dir en aço que el sistema no funcione, pero si es necessari tornar a actuar sobre ell i millorar-ho aplegant a la normalitat de nou, en un futur no molt llunya perque creem que es alguna cosa que en el pas dels anys se necessita.

Es primordial, que el be estar social satisfaça als ciutadans en general. A nostres majors que son els primers necessitats; i com no, junt a tots aquells malalts que necessiten ajuda de primera ma.

Avant-Adelante, propon i de fet ya actua ajudant a les persones, puix es nostre verdader lema. Els castellonencs, valencians i alacantins, mos mereixem molt mes. Anem a lluitar per tot allo i per les persones d’esta Comunitat.

Los comentarios están cerrados.