Llibre de Reclamacions

En AVANT, volem saber quines son les teues queixes. Per aixo, hem creat este apartat, per a saber un poc mes com se viu en el teu barri o ciutat. Totes les vostres queixes, seran escoltades per l’equip d’AVANT. No podem solucionar els vostres problemes ya que no estem en el govern, pero si intentar fer pressio com a Partit Politic Valencià, que es preocupa pels problemes reals de tots els ciutadans de la comunitat, i en l’objectiu de que els que governen actuen i milloren la qualitat de la vostra vida.   

Totes les vostres queixes, seran escoltades i exposades en este mateix lloc per a que la gent puga vore que actuem, que esperem una solucio i que volem recuperar l’iniciativa puix en AVANT sols TREBALLEM PER A LES PERSONES. Gracies d’antema i no ho duptes. Estem per tu.

A continuacio, descriu en el camp de baix un poc quina es la teua preocupacio per a poder entendre-la un poc millor i al final, ENVIA. 

 

Los comentarios están cerrados.