La base principal d’un partit politic, es la seua extructura. Saber com funciona, es important tant per a l’afiliat com per a totes aquelles persones interessades en saber com està dividida a nivell intern.

Els estatuts, son una serie d’articuls, creats per al bon funionament del partit. En ells, se recolça la llei interna del partit i està extructurada en la finalitat de portar a terme les funcions que les amparen.

Esperem que siguen del teu interes, i que en qualsevol moment te servixquen de consulta.

Ara pots descarregar-te en fomat PDF els nostres estatuts i aixina tindre un poc mes clar que la politica te que tindre estos pilars fonamentals per al bon funcionament del nostre equip de treball.

 

                   

 Valencià                           Castellà