El Senat

La Constitucio espanyola establix que el Senat es componga d’un numero variable de senadors/es, elegits per un sistema mixt:

Els senadors d’eleccio directa son elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret​ en cada una de les 59 circunscripcions electorals. Li corresponen quatre senadors/es a cada provincia peninsular; tres a cada una de les illes majors, es dir Gran Canaria, Mallorca i Tenerife; un a cada un de les illes o agrupacions de illes següents: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote i La Palma;​ i dos senadors/es a cada un de les ciutats autonomes de Ceuta i Melilla. El sistema electoral es el escrutini majoritari plurinominal parcial. Cada votant pot donar fins tres vots en les circunscripcions provincials; dos en les illes majors, Ceuta i Melilla; i uno en les restants illes. Encara que en les paperetes de votacio els candidats apareixen agrupats peor partits politics, les candidatures son individuals, de modo que el votant pot votar a candidats de partits diferents.

Els senadors/es designats pesr les comunitats autonomes son elegits per la asamblea legislativa de cada una a rao d’un senador inicial i atre mes per cada millo d’habitants del seu respectiu territori.​ L’eleccio dels senadors/es d’este ultim grup es verifica en arreglo a un criteri de representacio majoritaria atenuada, que prima als partits i coalicions mes votades. 

Los comentarios están cerrados.