En 2018, es va modificar la Junta Eixecutiva d’AVANT. La Junta Eixecutiva, es l’anomenada com a DENA (Direccio Nacional Eixecutiva d’AVANT) sigles identificatives.

A principis de 2018, es varen aprovar definitivament els Estatuts d’AVANT, i estos varen entrar en vigor en març de 2018. Tambe es va triat el Comite Eixecutiu o DENA quedant l’organigrama de carrecs de la seguent manera. 

Igualment, en DENA celebrada el passat mes de novembre de 2018, s’amplia el DENA a mes persones. Cobrint les vacants existents i ampliant les funcions de cada membre.

DENA d’AVANT

                          President:                                   Vice-President:   

                          Francisco Cano i Sanchís           José M. Martínez i 

                     Secretari General:                         Secretari d’Organisacio:

                     Vicente M. Bellvís i Martín               Ricardo Romero i Piqueras

                                                                               President d’Avant Torrent

                    Secretaria de AA.PP.:                     Secretaria d’Implantacio:

                    Mª José Hernández i Ferrer              Inma M. Porcar i Bataller

                    Regidora en l’Ajuntament d’Albal      Presidenta d’Avant Paiporta

                    Secretari d’Industria i Comerç:    Secretari de Joventuts i Igualtat:

                    Rafael Albors i Doñate                       Marcos Vila i Cordo

                    Secretari de Finançes:                 Secretaria de Programes:

                    Sergio Planells i Bolos                     Marga Cifuentes i Torres

                    Secretari de Cultura:                     Secretaria d’Educacio:

                   Juan Matias Rodglá i Martínez          Olga Hernández 

                   Regidor en l’Ajuntament d’Albal

                         Sec. de Rel. Institucionals:

                    Roberto Lázaro i del Barrio