Afilia’t

 

Comprometre’s, es fer gran Castello, Valencia i Alacant.

Lo mes gran d’AVANT son els seus militants. Gent compromesa per a canviar lo nostre.

Si creus que AVANT, pot ser el teu partit, el partit que canvie lo nostre territori, es el moment d’afiliar-te a ell. Estem oberts a les vostres idees de progres, i de futur. Idees, que ad el teu esforç i reconeiximent faran construïr de nou la grandea de Castello, Valencia i Alacant, del futur que realment nessecitem i que donarà el salt definitiu dins de l’Estat i Europa, tornant a ser reconeguda, com a una de les millors regions d’Europa.

Per a que se cumplixca lo nostre somi, aci te deixem el formulari telematic. Sols ompli els camps de senyes. Com Afiliat/da, vas a tindre veu en el partit des del primer moment, i posteriorment, si vols pots perteneixer al equip de treball. Aço ya depen de tu.

El nostre partit se finança de les quotes dels Afiliats/des per una quantitat anual modica. La teua colaboracio es el nostre projecte politic i ambicios, projecte que mai a tingut el nostre territori. Podras participar en la vida interna del partit i participar de forma activa en debats o assamblees.


REQUISITS

  • Deus de ser major d’edat.
  • Si eres menor d’edat pero major de 16 anys pots afiliar-te com a simpatisant.
  • Valencià o Castellà i, en este cas, no militar en cap atre partit.
  • Si residixes en Espanya o algun pais d’Europa tambe pots fer-ho.
  • Coneixer i asumir els Estatuts del partit aixina com els seus principis d’actuacio.
  • Cumplimentar el formulari telematic d’afiliat.
  • Fer l’ingres de la teua quota segons forma de pagament dins del mes d’inscripcio. 

 PREUS D’AFILIACIO ANUALS

Afiliats/des 60 €  /  Parats/des i ab minusvalia 30 € 

 Jovens 15 € (fins 25 anys)/ Jubilats 15 €


FORMES DE PAGAMENT

Quota General 60 €, Pots pagar-lo en quatre quotes. (Trimestrals).

Quota Parats i ab Minusvalia 30 €, Pots pagar-lo en dos quotes. (Semestrals).

Quota Jovens 15 €, Pots pagar-lo en un (Pago Unic).

Jubilats 15 €, Pots pagar-lo en un (Pago Unic).

Los comentarios están cerrados.